Saturday, 26 November 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun                                     : 5A
Tarikh                                     : 7 November  2011
Masa                                      : 8.00 pagi – 8.30 pagi ( 30 minit )
Bilangan Murid                    : 40 orang
Mata Pelajaran                     : Bahasa Malaysia
Tema                                      : Alam Sekitar
Tajuk                                      : Pencemaran Udara

Hasil Pembelajaran             :
Fokus Utama                       
5.1       Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul
            dan memahami perkara yang dibaca.
            Aras 2 (ii)       Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.
Fokus Sampingan
9.2       Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar
            dan dibaca.
            Aras 2 (i)        Mencatat nota dalam bentuk grafik.
Objektif
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
1.    Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2.    Menulis isi-isi utama yang terdapat dalam teks dalam bentuk grafik.
3.    Melengkapkan ayat dengan menggunakan kata adjektif yang tepat.
Sistem Bahasa
 • Tatabahasa   : Kata Adjektif
 • Kosa kata      : pedih, kabur, halus.
Pengisian kurikulum
 • Ilmu                                        : Sains
 • Nilai                                        : Menyayangi alam sekitar
Kemahiran Bernilai Tambah
 • Kemahiran berfikir               : Mengecam
 • Belajara cara belajar            : bacaan intensif, mencatat nota.
 • Teori Kecerdasan Pelbagai
  • Verbal-linguistik
  • Interpersonal
  • Muzik
  • Naturalis
  Bahan bantu mengajar
  • Teks petikan
  • Lembaran kerja
  • Power Point
  Pengetahuan Sedia Ada:
  Murid-murid tahu membaca dengan lancar dan boleh mencari isi-isi penting yang terdapat dalam petikan.

         Langkah
  Masa
  Isi Pelajaran
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  Catatan
  Set Induksi
  ( 4 minit )
  Pencemaran alam sekitar
  1. Guru menayangkan klip video tentang pencemaran alam sekitar.
  2. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang mesej yang ingin disampaikan dalam tayangan tersebut.
  Kaedah:
  Pembelajaran berbantukan komputer

  KP: Muzik, Naturalis


  Langkah 1
  ( 5 minit )
  Pencemaran udara


  1.Guru mengedarkan teks kepada semua murid.
  2. Murid membaca teks tersebut secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul.
  3. Guru membetulkan sebutan dan intonasi berdasarkan bacaan itu.
  4. Murid membaca teks tersebut secara kumpulan.
  BMM:  Teks Pencemaran Udara

  KP: Verbal Linguistik

  Pendekatan:
  Berpusatkan bahan  Langkah 2
  ( 4 minit )
  Pencemaran udara
  Menjawab soalan pemahaman  1. Guru membimbing murid memahami isi kandungan teks.
  2. Secara rawak, guru memilih beberapa orang murid untuk menjawab soalan pemahaman secara lisan.


  Nilai:
  Bekerjasama

  KB: menjana idea

  KP: Verbal Linguistik

  Pendekatan:
  Berpusatkan Murid


  Langkah 3
  ( 8 minit )
  Perbincangan dalam kumpulan.
  Mengenalpasti punca, kesan dan cara mengatasi pencemaran udara yang terdapat dalam teks.
  1. Murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan.
  2. Setiap kumpulan diminta untuk mencari punca, kesan dan cara mengatasi pencemaran udara berdasarkan teks tersebut.
  3. Setiap kumpulan     membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas.
  4. Murid membaca jawapan tersebut berdasarkan Power Point yang ditayangkan oleh guru sebagai pengukuhan.

  Nilai:
  Bekerjasama

  KB: Mengecam

  KP: Interpersonal

  Kaedah:
  PembelajaranKoperatif dan kolaboratif,
  Pembelajaran berbantukan komputer

  Teknik:
  Perbincangan


  Langkah 4
  ( 5 minit )

  1. Guru membimbing murid memberi maksud kata adjektif yang terdapat dalam teks tersebut.
  2. Murid diberi lembaran kerja untuk melengkapkan ayat dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai.
  3. Guru berbincang jawapan dengan murid.

  KB: Menilai

  KP: Verbal Linguistik

  Kaedah:
  Pembelajaran kontekstual
  Penutup
  ( 4 minit )
  Lagu Tabiat ‘Tak-Pa’ Bumi Binasa versi Atuk Oh Atuk
  Penerapan nilai murni


  1. Murid menyanyikan lagu.
  2. Guru membimbing murid nenyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam pelajaran hari ini.

  Nilai:  Sayangi alam sekitar
  Kebersihan

  KB: Merumus

  KP: Muzik, Naturalis

  Kaedah:
  Pembelajaran berbantukan komputerNo comments:

Post a Comment